Ford Explorer läkarbil

2022-11-30

Läkarbil till Vestre Viken byggd på Ford Explorer av Handicare AS i Norge. Standby-produkter på bilen är W3 ljusramp, SE05 styrsystem med T4 touchpanel, MS350 sirenförstärkare och KSR350 högtalare samt L52 och L54 varningsljus.