Blåljus från utryckningsfordon på en bro över vatten.

Kvalitets- och miljöpolicy

Standby skapar kvalitet med kunden i fokus genom ständiga förbättringar i en kvalitetssäkrad process. Våra produkter ska baseras på en helhetssyn som beaktar miljöeffekterna under hela dess livstid.

Kvalitet

Standby skapar kvalitet med kunden i fokus genom ständiga förbättringar i en kvalitetssäkrad process. Våra produkter är designade för en lång livslängd och en optimal kundekonomi. Vi erbjuder kontinuerligt stöd till våra kunder och använder problem som en källa till kunskap och möjligheter.

Vi är certifierade enligt kvalitetsledningssystemet ISO9001:2015.

 

Miljö

Våra produkter ska baseras på en helhetssyn som beaktar miljöeffekterna under hela dess livstid. Vi ska kontinuerligt sträva efter att minimera miljöpåverkan som vi orsakar som företag och skydda vår miljö genom att följa lagar, förordningar och andra miljökrav. Vi arbetar för att våra leverantörer ska tillämpa liknande miljövård. Vi engagerar alla anställda i miljöfrågor genom utbildning och en öppen dialog.

Vi är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2015.