Blåljus från utryckningsfordon på en bro över vatten. Försäljningsvillkor Kvalitets- och miljöpolicy

Kvalitets- och miljöpolicy

Standby skapar kvalitet med kunden i fokus genom ständiga förbättringar i en kvalitetssäkrad process. Våra produkter ska baseras på en helhetssyn som beaktar miljöeffekterna under hela dess livstid.

Kvalitetspolicy

Standby skapar kvalitet med kunden i fokus genom ständiga förbättringar i en kvalitetssäkrad process. Våra produkter är designade för en lång livslängd och en optimal kundekonomi. Vi erbjuder kontinuerligt stöd till våra kunder och använder problem som en källa till kunskap och möjligheter.

Vi är certifierade enligt kvalitetsledningssystemet ISO9001:2015.

 

Miljöpolicy

Våra produkter ska baseras på en helhetssyn som beaktar miljöeffekterna under hela dess livstid. Vi ska kontinuerligt sträva efter att minimera miljöpåverkan som vi orsakar som företag och skydda vår miljö genom att följa lagar, förordningar och andra miljökrav. Vi arbetar för att våra leverantörer ska tillämpa liknande miljövård. Vi engagerar alla anställda i miljöfrågor genom utbildning och en öppen dialog.

Vi är certifierade enligt miljöledningssystemet ISO 14001:2015.

Om du vill veta mer om oss

Tveka inte att kontakta oss om du vill veta mer om oss! Vi vill gärna veta mer om dig!

Kontakta oss


0520-49 44 40